Volyňští Češi
DVOŘÁK Rudolf

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Přihlášení do legií Šebetovka Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 22. 08. 1917
Zajat 8. 8. 191, Luck