Volyňští Češi
FALL Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Volyně, okr. Strakonice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Neschopen služby
Přihlášení do legií Bohuslavský záv. Perm
Datum zařazení do jiné (další) legie IX. 17
Poslední útvar v legiích štáb čsl.vojsk
Zajat 02. 04. 1915, Karpaty