Volyňští Češi
FRANĚK Alois

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Šartenberk, okr. Šerdink
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Datum zařazení do jiné (další) legie 15. 10. 1917
Poslední útvar v legiích 4.stř.pl.
Zajat 29. 07. 1915, Sokal