Volyňští Češi
FRELICH František

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Moravská Ostrava, okr. Ostrava
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády desátník
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Zamčisko Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 16. 12. 1917
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.
Zajat 20. 07. 1916, Berestečko