Volyňští Češi
FRYDRÝŠEK Valentin

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Podhoří, okr. Hranice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády desátník
Armády Čs. legie v Rusku
Vrátil se do vlasti
Přihlášení do legií Korec Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 09. 06. 1917
Poslední útvar v legiích let.odd.
Zajat 03. 07. 1916, Berestečko