Volyňští Češi
GERLA Jan

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Rajnochovice, okr. Holešov
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 22. 08. 1917, Šebetovka Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 22. 08. 1917
Poslední útvar v legiích 1.div.lazaret
Zajat 16. 07. 1916, Torochov