Volyňští Češi
HANILEC Bořivoj

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Praha 1, okr. Praha
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
person.code.DM X
Přihlášení do legií Kyjev
Datum zařazení do jiné (další) legie 15. 04. 1918
Poslední útvar v legiích štáb Dál.Vých.
Zajat 20. 05. 1915, Lopljanka Tarnopol