Volyňští Češi
HARANT Jan

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Volyně, okr. Strakonice
První hodnost v legiích četař
Poslední hodnost v legiích šikovatel
Hodnost rakousko-uherské armády četař
Armády Čs. legie v Itálii
Sloužil v čs. armádě po r. 1918
Přihlášení do legií 13. 02. 1918
Poslední útvar v legiích štáb vozatajstva
Zajat 03. 11. 1916, Konstanjovica