Volyňští Češi
HESS Antonín

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Smíchov, okr. Praha
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Korovince Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 16. 07. 1917
Poslední útvar v legiích 2.sborná rota
Zajat 11. 06. 1915, Tlusté