Volyňští Češi
HOLÁSEK Václav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Datum narození 31. 12. 9999
Místo narození Krásné, Dubno
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Armády Čs. legie v Rusku
person.code.DM X
Přihlášení do legií Dubenský UVN
Datum zařazení do jiné (další) legie 27. 11. 1916
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.