Volyňští Češi
HOUŠTECKÝ Vincenc

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Tišice, okr. Brandýs nad Labem
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 18. 07. 1917
Datum zařazení do jiné (další) legie 24. 07. 1917
Poslední útvar v legiích int.1.stř.div.
Zajat 04. 07. 1916, Volyň