Volyňští Češi
HROMEK Antonín

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Armády Čs. legie v Rusku
Dezertoval
Přihlášení do legií Mujasička
Datum zařazení do jiné (další) legie 02. 09. 1914
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.