Volyňští Češi
HUJO Jiří

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Setichov, okr. Velká Bytča
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Berdičov Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 26. 02. 1918
Poslední útvar v legiích 10.stř.pl.
Zajat 10. 05. 1916, Lalocze