Volyňští Češi
HUMENÍK Štěpán

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Korovince Volyň. g.
Datum zařazení do jiné (další) legie 26. 07. 1917
Poslední útvar v legiích 8.stř.pl.
Zajat 10. 05. 1915, Javorník