Volyňští Češi
JEDLIČKA Rudolf

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Blučina, okr. Židlochovice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Volyňská gub. Ráčky
Datum zařazení do jiné (další) legie 02. 12. 1917
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.
Zajat 21. 07. 1917, Berestečko