Volyňští Češi
JUNGR Antonín

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 01. 03. 1918, Kijev
Datum zařazení do jiné (další) legie 20. 05. 1918
Poslední útvar v legiích 8.stř.pl.
Zajat 09. 11. 1915, u Volyně