Volyňští Češi
KAFKA Jaroslav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Volyně, okr. Strakonice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády desátník
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Kyjevská gub. Molotkovec
Datum zařazení do jiné (další) legie 22. 02. 1918
Poslední útvar v legiích 3.nemocnice
Zajat 20. 02. 1915, Karpaty