Volyňští Češi
Vaculík Jaroslav

Jaroslav Vaculik Historik Volyňských Čechů -WIKI

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Narodil se 27. února 1947 ve Velkých Losinách na severní Moravě. Rodina do tohoto kraje přišla až v roce 1945 v rámci nového osidlování československého pohraničí. V oblasti se v tomtéž období usadila také řada demobilizovaných volyňských Čechů a jejich rodin. Tento fakt do jisté míry ovlivnil budoucí Vaculíkovo vědecké zaměření.

J. Vaculík vystudoval v letech 1965–1969 obor ruský jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po absolutoriu nastoupil od roku 1969 jako učitel na základní devítiletou školu v Sobotíně na Šumpersku, kde působil až do roku 1973, kdy získal místo odborného asistenta na katedře dějepisu brněnské pedagogické fakulty. Na pedagogické fakultě působí Jaroslav Vaculík na různých pozicích až dosud (v letech 1990–2000 zástupce vedoucího katedry historie, poté vedoucí katedry).

V roce 1976 obhájil na filozofické fakultě brněnské univerzity rigorózní práci o usídlování volyňských Čechů na severní Moravě v poválečných letech. Později nastoupil do externí aspirantury opět na filozofické fakultě, kterou zakončil v roce 1984 obhájením práce Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945–1948 a získáním vědecké hodnosti kandidáta historických věd.

Na základě své další pedagogické práce a vědeckého bádání byl Vaculík na návrh děkana filozofické fakulty jmenován v roce 1986 docentem pro obor československé dějiny. (Znovu se habilitoval v roce 2002 na Univerzitě Palackého v Olomouci habilitační prací Reemigrace zahraničních krajanů a jejich usidlování v letech 1945–1950). V roce 2008 se stal profesorem v oboru historie.

Ve vědecké práci se soustředí na dějiny zahraničních Čechů, zejména volyňských Čechů (třídílná monografie Dějiny volyňských Čechů z let 1997–2001, přehled českých minorit v zahraničí Češi v cizině 1850–1938 z roku 2007). Dále se zaměřuje také na didaktiku dějepisu, konkrétně na problematiku učebnic dějepisu.

Datum narození * 27. 2. 1947
Místo narození Velké Losiny
Úmrtí † 5. 5. 2021

Související ikony a archiválie

Společenské akce v současnosti
Související archiválie (1)
Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík CSc.
předání Ceny Rudolfa Medka v r. 2018 v Zrcadlové kapli v Klementinu,Slovanská knihovna  , Rok: 2018, Zdroj: Šulová Kateřina, Inventární číslo: IV003290, více informací

předání Ceny Rudolfa Medka v r. 2018 v Zrcadlové kapli v Klementinu,Slovanská knihovna

 

(více informací)

Rok: 2018
Zdroj: Šulová Kateřina
Inventární číslo: IV003290

Publikace, Kniha,Článek

Na jeho kontě publikační činnosti je uváděno  449 publikací

Věnuje se také  tématům Volyňských Čechů

 

JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha

HOFMAN, Jiří; ŠIRC, Václav; VACULÍK, Jaroslav. Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. Praha: Český svaz bojovníků za svobodu, 1999. ISBN 80-7005-030-6.
Související archiválie (1)
.pdf
Kniha - Volyňští češi v 1. a 2. odboji PDF

Památce našich dědů,otců,spolubojovníků a těch, kteří zahynuli na frontách i v zázemí. Kniha v datove podobě volně ke stažení.

Jiří Hofman, Václav Šírc,  Jaroslav Vaculík

Digitalizovaná verze 2020

(více informací)

Rok: 2004
Zdroj: Hofman Jiří
Inventární číslo: IV003415
Související osoby: Hofman Jiří, Vladimír, Širc Václav, Josef

Osobnosti historie

prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Související archiválie (3)
Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík CSc.
předání Ceny Rudolfa Medka v r. 2018 v Zrcadlové kapli v Klementinu,Slovanská knihovna  , Rok: 2018, Zdroj: Šulová Kateřina, Inventární číslo: IV003290, více informací

předání Ceny Rudolfa Medka v r. 2018 v Zrcadlové kapli v Klementinu,Slovanská knihovna

 

(více informací)

Rok: 2018
Zdroj: Šulová Kateřina
Inventární číslo: IV003290

Vaculík
Vaculík, Rok: 2018, Zdroj: Hofman Miroslav, Inventární číslo: IV001483

Rok: 2018
Zdroj: Hofman Miroslav
Inventární číslo: IV001483

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. , Rok: 2017, Zdroj: Hofman Miroslav, Inventární číslo: IV001482

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Rok: 2017
Zdroj: Hofman Miroslav
Inventární číslo: IV001482