Volyňští Češi
Křivková Tamara, Jan, Lenzová

Paní Tamara Lenzová, roz. Křivková, se narodila 16. června 1919 v České Hulči v tehdejší polské části Volyně. Rodiče provozovali koloniál a mlékárnu. Paní Tamara navštěvovala českou školu, po jejímž dokončení nastoupila do uzenářství v Rovně. V dětství a mládí se zajímala o český kulturní život - navštěvovala Sokol, v Rovně chodila na české zábavy. Po obsazení Volyně Sovětským svazem v roce 1939 se paní Tamara vrátila do Hulče a vedla místní prodejnu. Zažila dvakrát přechod fronty. V roce 1944 se její bratr Jan přidal ke Svobodově armádě. Paní Tamara a její rodiče se po válce rozhodli přesídlit do Československa, odjeli v roce 1947 a usadili se na Rakovnicku. Paní Tamara pracovala v hospodářském družstvu ve Vroutku a v Podbořanech. Vdala se za kolegu z družstva. V roce 1960 přešla pracovat na národní výbor. Žije ve Vroutku.

Datum narození 16. 06. 1919
Místo narození Huleč, Ostroh
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Vroutek, Československo (repatriace)

Související ikony a archiválie

Fotografie (zejména osob)
Související archiválie (1)
Tamara Křivková Lenzová
Tamara Křivková - datum odhadem, Rok: 1940, Zdroj: archiv Tamary Lenzové (Paměť národa), Inventární číslo: IV002621

Tamara Křivková - datum odhadem

Rok: 1940
Zdroj: archiv Tamary Lenzové (Paměť národa)
Inventární číslo: IV002621

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa