Volyňští Češi
Albrecht Jaroslav, Josef

Datum narození * 15. 6. 1924
Úmrtí † 1945, zemřel na zápal plic