Volyňští Češi
Aloisie, Beneš

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Karpovce, Žitomír