Volyňští Češi
Bricha Anton

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Huleč, Ostroh