Volyňští Češi
Brožek Josef, Jan

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Huleč, Ostroh