Volyňští Češi
Faltysová Anna, Dandová

Datum narození * 1872
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Jezírko, Dubno
Místo původu v Čechách Hulča Česká, Volyň