Volyňští Češi
Brunclík Anna, Josef, Ducháček

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Kvasilov, Rovno
Místo původu v Čechách Tatobity, Semily