Volyňští Češi
Hnojílek Anna, Franc, Erml

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Rusko
Místo původu v Čechách Sloupno, Nový Bydžov