Volyňští Češi
Dvořák Marie, Antonín, Glejch

Rok narození 1868
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Zdolbunov, Rovno
Místo původu v Čechách Bezdědice, Hořovice