Volyňští Češi
Nevrl Jenovéfa, Marián, Hájek

Rodinní příslušníci
Manžel: Hájek Ignác
Místo usídlení Mizoč, Dubno
Místo původu v Čechách Kravice, Prosnice, Morava