Volyňští Češi
Pluhař Františka, Antonín, Helcl

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Mirohošť, Dubno