Volyňští Češi
Horník

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Mizoč, Dubno