Volyňští Češi
Valášek Anna, Josef, Hylas

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Kvasilov, Rovno