Volyňští Češi
Hynek Václav, nalezenec

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Špakov Velký, Rovno
Místo původu v Čechách Zduchovice, Příbram