Volyňští Češi
Vostárková Anna, Josef, Hynková

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Špakov Velký, Rovno
Místo původu v Čechách Luh, Příbram
Úmrtí