Volyňští Češi
Bechyna Marie, Václav, Kubelka

Rok narození 1835
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Buderáž, Dubno
Místo původu v Čechách Úherčice, Chrudim