Volyňští Češi
Adam Marie, Franc, Kubeš

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Buderáž, Dubno
Místo původu v Čechách Rojice, Strakonice