Mapa paměti Volyňských Čechů

Sestavujeme kulturní dědictví svých předků

Galerie života pozapomenutých kolonistů východu. Mapy volyňských obcí, databáze obyvatel a dokumentů zpracovaných dobrovolnými redaktory  za přispění Vojenského  ústředního  archivu, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP)

stav projektu 

                         6/23: 24.021;  8/23:  24.396;   karet osob s vazbami na obce, archivalie

                           6/23:  1.041;  8/23: 1047   obcí umístěných na mapách (místa původu,usídlení,repatriace) s vazbami na archivalie a osoby

                           6/23:  9.950;  8/23: 10.281  archiválií s vazbami na témata, osoby,obce 

                             6/23:  445;  8/23: 477 zpětných vazeb od návštěvníků k doplnění obsahu

 

Mapa Volyňské oblasti