Mapa paměti Volyňských Čechů

Sestavujeme kulturní dědictví svých předků

Galerie života pozapomenutých kolonistů východu. Mapy volyňských obcí, databáze obyvatel a dokumentů zpracovaných dobrovolnými redaktory  za přispění Vojenského  ústředního  archivu, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP)

stav projektu - konec dubna 2023

                          23.538  karet osob s vazbami na obce, archivalie

                           1.041   obcí umístěných na mapách (místa původu,usídlení,repatriace) s vazbami na archivalie a osoby

                           9.646  archiválií s vazbami na témata, osoby,obce 

                              422 zpětných vazeb od návštěvníků k doplnění obsahu

 

Mapa Volyňské oblasti