Mapa paměti Volyňských Čechů

  1. Sestavujeme kulturní dědictví svých předků

Galerie života pozapomenutých kolonistů východu. Mapy volyňských obcí, databáze obyvatel a dokumentů zpracovaných dobrovolnými redaktory  za přispění Vojenského  ústředního  archivu, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP)

stav projektu 

                    27.136  osob s vazbami na archivalie a obce, 

                                                   1.121 obcí umístěných na mapách s vazbami na archivalie a osoby

                       11.797 archiválií s vazbami na témata, osoby, obce 

                                         607  zpětných vazeb od návštěvníků k doplnění obsahu

 

Mapa Volyňské oblasti