Mapa paměti Volyňských Čechů

Sestavujeme kulturní dědictví svých předků

Galerie života pozapomenutých kolonistů východu. Mapy volyňských obcí, databáze obyvatel a dokumentů zpracovaných dobrovolnými redaktory  za přispění Vojenského  ústředního  archivu, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP)

stav projektu 

                     25.098  karet osob s vazbami na obce, archivalie

                                                     1.057  obcí umístěných na mapách s vazbami na archivalie a osoby

                          10.701archiválií s vazbami na témata, osoby,obce 

                                         529 zpětných vazeb od návštěvníků k doplnění obsahu

 

Mapa Volyňské oblasti