Mapa paměti Volyňských Čechů

Galerie života pozapomenutých kolonistů východu. Mapy volyňských obcí, databáze obyvatel a dokumentů zpracovaných ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem, dobrovolnými redaktory a Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP)

stav projektu - duben 2023

                          23.183 karet osob s vazbami na obce, archivalie

                           1.036   obcí umístěných na mapách (místa původu,usídlení,repatriace) s vazbami na archivalie a osoby

                           9.227  archiválií s vazbami na témata, osoby,obce 

                              391 zpětných vazeb od návštěvníků k doplnění obsahu

 

Mapa Volyňské oblasti