Obce na Volyni
Carekvič (Puškino) - Krym

Kolonie Carekvič byla založena roku 1862 15 českými rodinami (36 mužů a 31 žen). Ke konci roku 1863 se sem nastěhovali další nově příchozí z českých zemí. Podle některých údajů zde ve dvacátých letech 20. století žilo 39 českých rodin, přitom obec se považovala za smíšenou česko-německou. Avšak podle statistických údajů z roku 1915 byla tato vesnice popsána jako německá a zde v německém prostředí bydlely už jenom dvě české rodiny. - Alexandr Suchánek: Jazyková situace v původem českých komunitách na Jižní Ukrajině, diplomová práce, 2014

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Rusko (mimo Volyně)
Mapová síť
Rok založení 1857