Obce na Volyni
Katerynopil (Jekaterinopol)

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Osobní archiválie
Rodinné kroniky a rodokmeny
Archiválie S touto obcí souvisí celkem 1 archiválie
Rodáci

Ostatní

Šulc Emil, Karel (1) (* 16. 4. 1910, † 1985)
Šulcová Julie, Karel, Šlezingerová, Kulíková (12) (* 29. 12. 1916, † 28. 9. 2000)

Vážení občané

Ostatní

Šlezinger Josef, Josef (4) (* 28. 2. 1864, † 1930)
Šlezingerová Antonie, Josef, Šulcová, Dvořáková (1) (* 20. 12. 1883, † 1955)
Šulc Karel, Karel (1) (* 3. 3. 1881, † 1920)