Obce na Volyni
Cherson (Cherson)

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Vážení občané

Ostatní

Šuvarský Vladimír, Josef (* 1926, † 11. 2. 2023)