Obce na Volyni
Nové Strašecí

Nové Strašecí je město v okrese Rakovník ve Středočeském kraji. Žije v něm 5696 obyvatel. Archeologické nálezy na území města poukazují na osídlení už v mladší době kamenné. Vlastní vesnice byla založena pravděpodobně v době vlády Jana Lucemburského v souvislosti s osidlováním Křivoklátska emfyteutickými sídlišti. 

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Česko (odkud přišli)
Mapová síť Ukázat na mapě