Obce na Volyni
Jehnědí

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Česko (odkud přišli)
Mapová síť
Rodáci

Ostatní

Dlouhá Anna, Jan, Andrlová (* 15. 2. 1852, † 2. 7. 1887)
Dlouhá Eleonora, Jan, Šedová (* 9. 8. 1865, † 20. 4. 1950)
Dlouhý František, Jan (* 8. 5. 1863)
Dlouhý Jan, Jan (* 1. 8. 1830, † 7. 4. 1880)
Dlouhý Josef, Jan (* 24. 3. 1857)
Liphavský Josef, Josef (* 1856)
Liphavský Josef, Josef (* 1832)
Lněníček Augustin (Leon), Jan (2) (* 8. 6. 1874)
Lněnička (Lněniček) František, Jan (* 1858)
Lněnička (Lněniček) Jan, Jan (* 1850)
Lněnička (Lněniček) Jan, Jan (* 1826)
Lněnička (Lněniček) Jan, Jan (* 1875)
Lněnička (Lněniček) Josef, Jan (* 1867)
Luňáčková Marie, Václav, Lněníčková (* 1830)
Morávková Anna, Josef, Novotná (4) (* 27. 7. 1857, † 1931)
Pavlíčková Magdalena, Václav, Liphavská (* 1838)
Pavlíčková Marie, František, Dostálová
Sejkorová Anna, František, Bečičková (* 1842)
Šalda Jan, Václav