Obce na Volyni
Jablonovka (Amerika)

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Dubno
Mapová síť 3G9 Ukázat na mapě
Rok založení 1888
Max. počet čs. obyvatelstva 75 v l. 1887–1914
Popisy obcí pamětníky
Dotazník 1951

Související archiválie

.pdf
Dotazník - Jablonovka

Dotazník obce Jablonovka obsahující základní informace o obci

(více informací)

Rok: 1945
Zdroj: Národní archiv, fond SČVP
Inventární číslo: IV000220

Mapa, plán nebo seznam obyvatel obce

Související archiválie

plánek
Plánek Volkova sestavený v červenci roku 1997 Jiřím Pancířem, Boženou Švejdovou roz. Junkovou, Antonínem Lenochem a dalšími rodáky. Seznamy obyvatel Černý les, Jablonovka, Křáky,Kalinovka, Rok: 1997, Zdroj: Vlastislava Srbecká rozená Zubková, Inventární číslo: IV004392

Plánek Volkova sestavený v červenci roku 1997 Jiřím Pancířem, Boženou Švejdovou roz. Junkovou, Antonínem Lenochem a dalšími rodáky. Seznamy obyvatel Černý les, Jablonovka, Křáky,Kalinovka

Rok: 1997
Zdroj: Vlastislava Srbecká rozená Zubková
Inventární číslo: IV004392
Související obce: Černý Les, Kalinovka, Křáky, Volkov

Nákres usedlostí obce Jablonovka (Amerika)
Plánek obce Jablonovka z pozůstalosti Václava Širce (nákres od jeho syna Josefa)., Rok: 1980, Zdroj: Archiv Václava Širce, Inventární číslo: IV004159

Plánek obce Jablonovka z pozůstalosti Václava Širce (nákres od jeho syna Josefa).

Rok: 1980
Zdroj: Archiv Václava Širce
Inventární číslo: IV004159

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 3 archiválie
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

Hybrant Jaroslav

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Maur Vladimír, Petr; Mavr Antonín, Petr; Šilha Josef, Alexandr; Borysuk Josef, Borisek

Ostatní

Borysuk Václav, Václav; Borys Alois; Borysová Emilie, Alois, Tenglerová

Vážení občané

Ostatní

Borysuk Václav; Báčová Františka, František, Borysuková; ? Antonie, Hybrantová; ? Anna (Josefa), Borysová; Matášková Anna, Borysová

Místo usídlení

Ostatní

Nekola Franc, Franc