Obce na Volyni
Malé Horošky

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť