Obce na Volyni
Mychlín

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Luck
Mapová síť 3F5 Ukázat na mapě
Max. počet čs. obyvatelstva 16 v l. 1887–1914