Obce na Volyni
Nedašky

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Ovruč
Mapová síť 2C25 Ukázat na mapě
Max. počet čs. obyvatelstva 12 v l. 1887–1914