Obce na Volyni
Osovik

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť