Obce na Volyni
Starkoviče

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť