Obce na Volyni
Široká

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Max. počet čs. obyvatelstva 10 v roce 1947