Obce na Volyni
Trutkoviče

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Max. počet čs. obyvatelstva 3 v roce 1947