Obce na Volyni
Bublany

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť